REGULAMIN - Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego

Idź do spisu treści

Menu główne

REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PROMOCYJNYM
TURYSTYCZNA KARTA MAZOWSZA ZACHODNIEGO§ 1. Definicje

Organizator Programu – Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45 lok. 201, 96-300 Żyrardów, www.turystycznemazowsze.pl, zwana dalej także Organizatorem.
Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego - plastikowa karta zniżkowa oferująca możliwość skorzystania z rabatów na wybrane produkty i usługi świadczone przez Partnerów Projektu, zwana dalej Kartą.
Posiadacz Karty – osoba fizyczna, która nabyła Turystyczną Kartę Mazowsza Zachodniego, zwany dalej także Użytkownikiem.
Partner Projektu – instytucja/firma/organizacja, która przystąpiła do programu Turystycznej Karty Mazowsza Zachodniego na podstawie porozumienia z Organizatorem i świadczy Posiadaczowi Karty zniżki na ściśle określone produktu i usługi, zwany dalej Partnerem.
Przewodnik zniżek – wydawnictwo zawierające informacje o ofertach i zniżkach udzielanych przez Partnerów Projektu. Wydawnictwo może być dystrybuowane w wersji papierowej oraz elektronicznej lub poprzez zamieszczenie w Internecie na stronie karta.turystycznemazowsze.pl

§ 2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa tryb i zasady programu promocyjnego Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego, administrowanego przez Organizatora Programu.
Celem Programu jest promocja turystyki w regionie Mazowsza Zachodniego, integracja środowiska branżowego oraz zwiększenie aktywności w spędzaniu czasu wolnego mieszkańców regionu.
Cel Programu zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie systemu kart lojalnościowych umożliwiających Posiadaczom Kart korzystanie ze zniżek na wybrane produkty i usługi świadczone przez Partnerów Projektu.
Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Liczba Partnerów Projektu oraz oferowanych zniżek może ulec zmianie w trakcie trwania Programu. Aktualny wykaz podmiotów znajduje się na stronie internetowej karta.turystycznemazowsze.pl w zakładce „WYKAZ ZNIŻEK” oraz w zamieszczonym Przewodniku zniżek.


§ 3. Karta zniżkowa

Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego jest kartą plastikową, imienną i może być wykorzystywana przez osobę będącą jej Posiadaczem, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego jest własnością Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego. W przypadku znalezienia karty należy zwrócić ją na adres Organizatora.
Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
Karta jest dokumentem potwierdzającym udział w Programie i upoważnia do skorzystania ze zniżek jedynie w ściśle określonych punktach zamieszczonych na stronie internetowej karta.turystycznemazowsze.pl w zakładce „Wykaz zniżek”.
Każda Karta posiada oddzielny numer.
Karta ważna jest jedynie wtedy, kiedy posiada numer karty oraz imię i nazwisko jej Posiadacza (w formie wytłoczonej lub podpisanej) w zależności od rodzaju kart.
Istnieją dwie wersje kart:
Wersja 1 - dla indywidualnych użytkowników (mieszkańca/turysty) – karta posiada wytłoczony numer oraz imię i nazwisko jej Posiadacza.
Wersja 2 – dla przedsiębiorstw/instytucji, które chcą nabyć kartę w celu przekazania jej za darmo swoim stałym klientom - karta posiada wytłoczony numer oraz miejsce na podpis przyszłego Posiadacza Karty.
W punktach honorujących Kartę istnieje możliwość weryfikacji danych Posiadacza Karty wraz z dowodem osobistym.
Karta obowiązuje w sezonie 2013/2014, tj. od 15 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Ze zniżek można skorzystać od momentu nabycia karty do końca okresu jej obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2014 r. z wyłączeniem terminów i zasad zastrzeżonych przez Partnerów Projektu.

§ 4. Warunki nabycia karty zniżkowej

Organizator nie prowadzi działalności gospodarczej. Z tego względu Turystyczną Kartę Mazowsza Zachodniego można nabyć bezpłatnie tylko i wyłącznie przy wykupieniu cegiełki o wartości 13 PLN na wsparcie realizacji celu: zorganizowania inscenizacji historycznej „Strajk Szpularek z 1883 r. – Historia Prawdziwa”.
Cegiełka sprzedawana jest przez Stowarzyszenie Fabryka Feniksa. W zależności od liczby potrzebnych kart, należy zakupić odpowiednią liczbę cegiełek (1 karta = 1 cegiełka = 13 PLN).
W zależności od liczby zakupionych cegiełek, opłatę należy kierować na nr rachunku bankowego  9 1  1 0 6 0  0 0 7 6  0 0 0 0  3 2 0 0  0 1 3 0  8 3 7 3 wpisując w temacie przelewu „Cegiełka Strajk, imię i nazwisko albo nazwę firmy”.
Turystyczną Kartę Mazowsza Zachodniego można nabyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest stronie karta.turystycznemazowsze.pl na adres biuro@lotmz.org, poprzez zgłoszenie telefonicznie pod numerem 535 924 888 lub osobiście w siedzibie Organizatora.
Dane na formularzu zgłoszenia należy podać w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą.
Posiadacz Karty jako bezpośredni Użytkownik może nabyć maksymalnie jedną Kartę.
Instytucja/firma/przedsiębiorstwo jako pośrednik może nabyć dowolną liczbę Kart, które następnie zobowiązuje się przekazać za darmo swoim klientom.
Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć potwierdzenie zakupu cegiełki.
Kartę można odebrać osobiście w siedzibie LOT MZ lub drogą pocztową (karta zostanie przesłana na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny).
Dopuszcza się możliwość dystrybucji Karty podczas uczestnictwa Organizatora w różnych wydarzeniach: targach, imprezach lokalnych, itd.
§ 3. Postanowienia końcowe

W przypadku utraty Karty lub jego fizycznego uszkodzenia nie będzie możliwe przeprowadzenie procedur reklamowych.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie karty.
Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej karta.turystycznemazowsze.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2013 r.

                                                                                                     REGULAMIN DO POBRANIA


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego