O NAS - Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego

Idź do spisu treści

Menu główne

O NAS

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego została powołana do życia przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia), szereg instytucji, osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. LOT MZ jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zmianami), a także w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków LOT MZ.
Zadaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego jest przede wszystkim rozwój turystyki w regionie, a tym samym stworzenie bogatej oferty wypoczynku, rekreacji, spędzenia czasu wolnego dla turystów z całej Polski, jak również turystów zagranicznych. Oprócz ciągłej rozbudowy oferty turystycznej Mazowsza, poszerzaniem bazy danych atrakcji turystycznych, miejsc odpoczynku oraz ofert noclegowych w okolicach Warszawy, prowadzimy liczne działania promocyjne, co w dalszej perspektywie czasu ma przełożyć się na zdecydowany wzrost zainteresowania ze strony turystów, a także biznesowych partnerów oraz mediów (prasy, radia i telewizji).
Naszymi głównymi dotąd zrealizowanymi projektami jest uruchomienie turystycznego portalu internetowego www.turystycznemazowsze.pl, wydanie wirtualnego spaceru „Poznając dziedzictwo kulturowe Mazowsza Zachodniego” wraz ze scenariuszem lekcji edukacji regionalnej opartym na wykorzystaniu tejże aplikacji, a także wprowadzenie systemu kart lojalnościowych/zniżkowych pn. „Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego”. Ponadto jesteśmy w trakcie przygotowań MAZOVIA TOUR – I Targów Turystyki Weekendowej w Polsce – Żyrardów 2013.
Statutowymi celami Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego są:
Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Mazowsza Zachodniego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych;
Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego;
Integracja środowisk turystycznych Mazowsza Zachodniego;
Prowadzenie informacji turystycznej na Mazowszu Zachodnim i o Województwie Mazowieckim;
Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
Koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych;
Doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki;
Stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych na Mazowszu Zachodnim;
Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.
W skład członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego wchodzą m.in.:

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- Powiat Żyrardowski
- Gmina Miejska Żyrardów
- Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki
- Miasto i Gmina Mszczonów
- Gmina Wiejska Żabia Wola
- Gmina Wiejska Radziejowice
- Gmina Wiejska Wiskitki
- Gmina Wiejska Puszcza Mariańska
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

- Fundacja imienia Józefa Chełmońskiego

PLACÓWKI KULTURY
- Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
- Europejski Instytut Geodezji i Kartografii Spółka z  o.o.
- EMKA-TRANS Sp. z o.o.
OSOBY PRYWATNE
- Andrzej Ciołkowski
- Andrzej Duda
- Jacek Czubak
- Jerzy Kwaczyński
- Krzysztof Jarosz
- Maria Anna Czekalska
- Stanisław Golke
- Stanisław Niewiadomski
- Tadeusz Adamiak
- Wioletta Micewicz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego